Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)


Administratorem Państwa danych osobowych jest: Sławomir Brutkowski SPAWAK z siedzibą w Konarzycach, ul. Łomżyńska 53,18-400 Łomża.

Administratornie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw mogą się Państwo skontaktować się pod adresem e-mail:brutkos@interia.eu lub pisemnie na adres siedziby firmy: Sławomir Brutkowski SPAWAK, Konarzyce, ul. Łomżyńska53, 18-400 Łomża.
 • Państwa dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: przedsiębiorcom oferującym usługi księgowe, podatkowe, informatyczne ,
 • przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe i przewozowe,
 • przedsiębiorcom współpracującym z Administratorem, w zakresie związanym dostawami towarów lub świadczeniem usług przez Administratora.
Czas przetwarzania danych:
 • Państwa dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. przypadkuudzielenia zgody na ich wykorzystywane w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać do momentu wycofania przez Państwa zgody.
 • Państwa dane będą przetwarzane przez cały czasistnieniafirmy i prowadzenia działalności gospodarczej do momentu wycofania przez Państwa zgody.
Czas przechowywania danych:
 • Państwa dane będą przechowywane przez cały czasistnieniafirmy i prowadzenia działalności gospodarczej do momentu wycofania przez Państwa zgody.
Każdy, którego dane o charakterze osobowym są zbierane może zażądać od Administratora:
 • dostępu do swoich danychosobowych,
 • prostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 • wykonania umowy zawartych z Administratorem, w tych dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów,
 • przekazywanie informacji o produktach i usługach Administratora lub podmiotów z którymi Administrator zawarł umowy i przekazał Państwa daneosobowe,
 • realizacji kampanii informacyjnych lub reklamowych, w tym wysyłanie przesyłek pocztowych, wysyłanie wiadomości SMS, telemarketingu na rzecz Administratora,
 • rachunkowych (prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenia podatkowe),
 • rozpatrywanie zgłoszeń i reklamacji.
Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzania danych osobowych, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


Z poważaniem

Sławomir Brutkowski SPAWAK
Konarzyce
ul. Łomżyńska 53
18-400 Łomża
NIP:718-116-43-05
Regon:450187234
tel. 0048 511 165100
e-mail: brutkos@interia.eu
www.spawak.com.pl

Image

Sławomir Brutkowski SPAWAK
NIP: 718-116-43-05
Konarzyce
ul. Łomżyńska 53
18-400 Łomża

tel. /+48/ 511-165-100
tel. /+48/ 512-507-005
te. /+48/ 514-355-132

Image